Firma Exppoint je novou firmou na českém trhu, kterou lze z hlediska složení charakterizovat jako společenství vzniklé za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a tím i schopnosti udržet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. V současné době se zaměřujeme především na dvě odvětví, a to arboristiku a výškové práce. V obou směrech klademe vysoký důraz na co možná nejvyšší stupeň kvalifikace, bezpečnosti a kvality práce, spolehlivosti a v neposlední řadě seriózní jednání.

Arboristika

V tomto odvětví naší činnosti se vám snažíme nabídnout kompletní sortiment služeb v oboru péče o dřeviny. Od výsadeb a výchovných řezů mladých stromů, přes veškeré typy zásahů během všech etap jejich života, až po rizikové kácení odumřelých, poškozených, případně jinak nevyhovujících jedinců. Vysoká odbornost a profesionalita je pro nás, vzhledem hodnotě stromů jakou představují, dvojnásob důležitá. Důkazem toho je držení certifikátu European tree Worker a s ním spojený Etický kodex odborníků v oboru arboristiky.

Výškové práce

Provádíme veškeré práce ve výškách, nad volnou hloubkou, případně v místech hrozících propadnutím nebo sesutím. Pro přístup na tato místa využíváme zejména speciální horolezeckou techniku, případně mechanizaci v podobě mobilních vysokozdvižných plošin či žebříků. Záběr našich nabízených činností je široký. Od montáží přes nátěry, opravy, kontroly, fotodokumentaci, až po demolice.

© 2011 EXPPOINT Arboristika | Výškové práce